Hjortens Krog Mariestad Mötesplatser För Äldre : Karlskrona stadsförs. dejtingsajt

Mötesplatser för äldre i karlskrona

Innehåll

  mötesplatser för äldre i karlskrona

  Om webbplatsen Anmälan om oro för äldre person Om du som privatperson misstänker eller känner oro mötesplatser för äldre i karlskrona att en äldre familjemedlem, granne, god vän eller annan närstående far illa kan du anmäla det till socialtjänsten.

  Oro kan exempelvis handla om att din närstående inte får i sig tillräckligt med mat eller att han eller hon på annat sätt utsätter sig för risker i vardagen.

  Det kan handla om att den närstående börjar bli glömsk eller nedstämd men själv inte klarar av att be om hjälp. Är du osäker på vad du ska göra kan du ringa och fråga Vård-och äldreförvaltningens biståndshandläggare.

  mötesplatser för äldre i karlskrona

  Så länge du inte nämner personens namn gör du ingen anmälan men i det ögonblick du talar om vem det gäller är vi skyldiga att ta det som en anmälan.

  Som privatperson kan du vara anonym när du anmäler oro för en person. För att vara anonym ska du inte uppge ditt namn i samtalet med oss.

  mötesplatser för äldre i karlskrona

  Vi har skyldighet att följa upp en anmälan genom att ta kontakt med den enskilde. Vi arbetar utifrån socialtjänstlagen som bygger på frivillighet. Det innebär att den enskilde kan avböja erbjudande om stöd från kommunen.

  mötesplatser för äldre i karlskrona

  Hur anmäler jag? Det finns inga formella krav på anmälan. Mötesplatser för äldre i karlskrona kan skriva ett brev, göra anmälan muntligt per telefon eller via ett personligt besök.

  När en anmälan kommit gör en biståndshandläggare en förhandsbedömning vilket innebär att en kontakt tas med den enskilde, via telefon eller personligt besök. Förutsättningen för att kunna inleda en utredning är att den enskilde uttrycker att han eller hon vill ta emot stöd.

  Vill du ringa in en anmälan så gör det via Borås Stads växel, tel 70 00, och be att få prata med en biståndshandläggare.

  mötesplatser för äldre i karlskrona

  Väljer du att göra en skriftlig anmälan via brev är adressen: Borås stad.