Välkommen tillbaka till oss!

Vi mötesplatser för äldre, Lunchservering

Kontakta mötesplatsledaren för information om vilka aktiviteter vi har just nu. Inför besöket behöver du föranmäla dig.

Vi har dels dagverksamhet som är en behovsprövad insats. Men vi har också sociala mötesplatser som är öppna för alla daglediga.

Internationella dagen för äldre 2020

I Vallentuna kallas de för Träffpunkter - det finns en på Allévägen 10 och en på Kårsta bibliotek. Träffpunkterna drivs i ett nära samarbete med frivilliga volontärer. Dagverksamhet Dagverksamhet innebär att den äldre får delta i en social samvaro där man får delta i olika aktiviteter.

  • A-Ö Välkommen till Malmö stad och malmo.
  • Samvaron — unika mötesplatser för äldre Publicerad En lekfull skylt hälsar välkommen till Samvaron Öjebyn.
  • Aktiviteter, verksamhet för äldre - Vallentuna kommun
  • Оказавшись под деревом вместе с королевой Николь, Эпонина покопалась в сумочке, извлекла из нее сигарету и торопливо зажгла.
  • Träffpunkter och mötesplatser för seniorer - Stockholms stad
  • Если предположить, что сила свечения характеризует запасенный заряд, - проговорил Ричард, вдруг подумав, не проходит ли он какой-либо тест, - эффективность можно повысить, увеличивая частоту кормления.
  • Mötesplatser för seniorer - Eskilstuna kommun

Syftet med dagverksamheten kan vara att ge avlastning till anhörigvårdare, bryta isolering och möjliggöra kvarboende i den egna bostaden.

Dagverksamhet är en behovsprövad insats vilket innebär att du behöver kontakta en biståndsbedömare på socialförvaltningen via kontaktcentret.

vi mötesplatser för äldre

Läs mer om Östanbo dagverksamhet som drivs i kommunal regi nedan. Träffpunkter Träffpunkten på Allévägen 10 anordnar bland annat evenemang, aktiviteter och underhållning tillsammans med föreningar och volontärer. Mer information om träffpunkterna finns att vi mötesplatser för äldre nedan.

vi mötesplatser för äldre

Seniorhälsoprojektet Sveriges befolkning blir allt äldre vilket medför höga krav på god livskvalitet långt upp i åldrarna. Genom hälsoprojektet vill kommunen tillsammans med Sports Club stärka seniorer till ett friskare, aktivt och mer självständigt liv.

vi mötesplatser för äldre