RR: Trafikverket kan inte räkna

Träffa singlar huddinge

träffa singlar huddinge

Sök RR: Trafikverket kan inte räkna Trots att Trafikverket systematiskt underskattar kostnaderna för ny infrastruktur omprövar regeringen sällan besluten. Och ingen av parterna redovisar öppet fördyringarna. Det visar en granskning av Riksrevisionen.

MoA Lärcentrum Huddinge

Under projektets byggfas finner vi inga systematiska kostnadsavvikelser, säger Magnus Landergren, projektledare för granskningen.

Riksrevisionen konstaterar också att regeringen sällan omprövar fattade investeringsbeslut när kostnaden visar sig bli högre. Detta trots att planeringssystemet innehåller ytterligare axberg dejting kontrollstationer.

träffa singlar huddinge

Granskningen visar vidare att Trafikverkets arbete med kostnadskalkyler har ett antal brister. Trafikverket genomför till exempel inte någon löpande utvärdering av vad som orsakar de identifierade kostnadsökningarna, vilket gör det mycket svårt att motverka liknande händelser i framtiden.

träffa singlar huddinge

Varken regeringen eller Trafikverket kommunicerar de kostnadsökningar som uppstår under projektens gång, vare sig för enskilda projekt eller sammantaget för hela den nationella infrastrukturplanen, enligt Riksrevisionen.