Klara & Jag

Aska singlar

Vid en studieresa till den största aktören inom askspridning i Finland undersöktes bland annat arbetssätt, logistik och spridningsteknik.

kvinna söker man skutskär

Artikeln är en sammanfattning av Arbetsrapport Askåterföringsfrågan ligger som singel kvinna i knislinge i många diskussioner som rör uttag av skogsbränslen och dess möjligheter till en hållbar bioekonomi. I Sverige produceras årligen ca ton spridningsbar bioaska, varav bara omkring en fjärdedel återförs till skogen.

Ett urval av våra produkter För dagsaktuellt sortiment, kontakta platschefen.

Ambitionen från Skogsstyrelsen är att den andelen ska öka. Granulering av aska är en intressant möjlighet som väntas kunna sänka logistikkostnaderna i processen och ge en mer homogen produkt. I Finland sprids olika varianter av askgranuler i stor skala, till största delen över dikade torvmarker med helikopter.

Ett urval av våra produkter

I Sverige pågår flera utvecklingsprojekt inom området, men spridning av granuler i större skala har ännu inte kommit i gång. Utifrån denna bakgrund initierades ett utbyte med Finland för att öka kunskapen om tillgängliga produkter och system för askgranuler.

Tillverkare, entreprenörer, representanter för skogsägare samt svenska Skogsstyrelsen har intervjuats.

djurås träffa tjejer

Förutom tillgängliga aska singlar, innefattas också områdena logistik och spridningsteknik för askgranuler. Företaget Ecolan, som tillverkar och sprider askprodukter, besöktes.

signa upp för vårt nyhetsbrev

De tar hand om hela kedjan från energianläggningen till spridningen i skogen. Ecolan lyfte bland annat fram sitt logistikarbete och vikten av att den som kör ut säckarna också skapar goda förutsättningar för helikoptern.

Tillverkningen av granuler sker i trumma, där blandningen av aska och vatten slungas runt. Den finska skogsvårdsföreningens medlemmar betalade Euro per hektar för att få askprodukten Horus spridd över sin mark.

dating app i södra unnaryd

Detta är en mycket hög kostnad ur ett svenskt perspektiv och ger följaktligen andra förutsättningar för askåterföring i Finland jämfört med Sverige. Orsaken till den högre betalningsviljan i Finland är sannolikt de kraftiga tillväxteffekter som askan kan ge på aska singlar torvmarker, möjligheten till statsbidrag på 30 procent av kostnaden för askåterföring samt att de produkter som sprids marknadsförs som just produkter, aska singlar med aska singlar tillsatsämnen.

I diskussioner kring granulering av aska är det viktigt att definiera vilka produktegenskaper som egentligen avses. Ecolan kallar sina produkter för granuler, men de innehåller stora mängder finfraktion och vissa produkter är till utseendet mer lika singel.

Navigeringsmeny

Fraktionen är av betydelse för urlakningstakten och därmed också för produkternas aska singlar. Både lagringsbarhet och produktvärde påverkar i sin tur vilka logistiska lösningar som är möjliga. Ecolans produkter hanteras till exempel i säck fram till spridningen, vilket är motiverat utifrån produktvärdet. Konceptet att ett företag tar emot askor från flera olika energianläggningar, förvandlar dem till produkter samt tar dessa hela vägen till kund, är högintressant och bör kunna tjäna som inspiration också för svenska aktörer.

mo- bergvik singlar

Men den låga betalningsviljan från skogsägarhåll utgör en stor utmaning i Sverige och ställer aska singlar krav på än mer kostnadseffektiva metoder. Läs rapporten i sin helhet nedan. Nr Publicerad Hänsyn.